Waarom ventileren?

De lucht binnenshuis wordt elke dag vervuild door de bewoners (door te ademen en zweten),
door hun activiteiten (koken, douchen, verwarmen en roken), maar ook foor het huis zelf
(radon, vluchtige organische stoffen, verf, detergenten, ...).
Overvloedige isolatie en onvoldoende ventilatie creëren samen een muffe en vervuilde lucht
die verschillende ongemakken met zich meebrengt zoals mijten, schimmelvorming, overbrengen
van virussen, bacteriën, vochtophoping en de concentratie van schadelijke chemische gassen zoals CO2.

Een slecht binnenhuisklimaat kan zorgen voor ademhalingsproblemen, een droge keel, oogirritatie, hoofdpijn,
allergieën, concentratieverlies, energietekort of slaperigheid. Een teveel aan vocht in huis kan op zijn beurt
geurtjes, condensatie en schimmelvorming met zich meebrengen. Daarom is het uitermate belangrijk om
grondig en op regelmatige basis te ventileren.

Veel mensen zijn ervan overtuigd dat het volstaat de ramen af en toe te openen. Het effect dat hiermee
wordt bereikt is echter tijdelijk, en bovendien gebeurt ventileren via open ramen niet gecontroleerd, wat
een energieverlies met zich meebrengt. Bovendien kan het openen van ramen andere problemen met
zich meebrengen, zoals geluidshinder, verhoogde kans op inbraak, het binnendringen van insecten etc.

Continu en gecontroleerd ventileren is de enige efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te garanderen.

thm90

AR75_binnen