Niet altijd is een zonwering gemonteerd aan de gevel mogelijk.

Voor de effectieve bescherming van open ruimtes tegen zon, regen en wind worden hoge eisen gesteld aan zonweringsystemen. Met ons uiteenlopende aanbod aan vrijstaande zonweringen kunnen wij oplossingen bieden voor nagenoeg onbeperkt grote oppervlaktes.

 

Afhankelijk van de vereisten aan het zonweringsysteem zijn uiteenlopende zonweringtypes verkrijgbaar.

Hastbo kan vrijstaande zonweringssystemen aanbieden van de volgende merken